Escacs

Els escacs són un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva per a dos jugadors.
Cada jugador disposa inicialment de setze peces: vuit peons, dos cavalls, dos alfils, dues torres (o rocs), un rei i una dama o reina.
Cada tipus de peça té un moviment únic i característic.
En el món dels escacs, hom coneix com a peces majors la reina i les torres, i com a peces menors els alfils i els cavalls.
Quan una peça es pot moure a una casella en què hi ha situada una peça adversària, aquesta última és capturada. Així, la peça que ha de ser jugada es mou a la casella de la peça oponent, que llavors és retirada del tauler.
La diferència relativa de valor entre les peces en diferents moments de la partida determina la bondat o no d’una captura.
Hom parla de “canvi” si es produeix una captura mútua entre peces del mateix valor, o de “sacrifici” si es permet la captura d’una peça pròpia de més valor que la que el rival dóna a canvi (si en dóna alguna).
Un sacrifici es fa per aconseguir un clar avantatge posicional o, sovint, per tal d’arribar a una posició que permeti el mat.
El rei és l’única peça que mai no pot ser capturada.
La partida acaba quan té lloc el mat, és a dir, la imminència de la captura del rei.
El tauler d’escacs és un quadrat subdividit en 64 caselles iguals (8 × 8), també quadrades, alternativament de color clar i de color fosc. Un jugador se situa de cara al contrincant, de tal manera que cada jugador tingui una casella blanca en el seu cantó dret.
El rellotge d’escacs Rellotge d’escacs analògic. Es tracta d’un doble cronòmetre que mesura el temps que cadascun dels dos jugadors esmerça a pensar les seves jugades. Els dos cronòmetres estan connectats entre ells de tal manera que mentre l’un funciona l’altre no

Deixa un comentari