El rincón del Garrapato

El rincón del Garrapato és una iniciativa que busca a través de diferents mitjans, com poden ser la retransmissió en directe, la publicació a les xarxes socials, iniciatives a la xarxa, etc. crear una comunitat de pintors i aficionats als wargames, jocs de taula i rol segura i feminista a la vegada que serveix com altaveu per transmetre i normalitzar les aficions descrites anteriorment com activitats culturals i d’importància en l’oci.