Hàbits i interès sobre els jocs de taula

 

El mercat de jocs de taula ha experimentat un creixement a la darrera dècada. Però hi ha molt poca investigació que analitzi les pràctiques d’aquests jocs. D’aquesta manera, el document que es presenta a continuació té com a objectiu analitzar l’interès, els hàbits i les preferències dels jocs de taula entre els consumidors habituals a Catalunya. 

Cal destacar que metodològicament s’ha aplicat una enquesta representativa de la població, amb un total de 623 participants. 

Els resultats mostren un alt grau d’interès cap als jocs de taula comercials, mentre que l’interès disminueix per als jocs de rol, Wargames i miniatures. En general, els resultats suggereixen que els jocs de taula són valorats per la qualitat social i cara a cara, i que els consumidors mostren una diversitat de preferències quant a tipologia i mecàniques de joc.