Política de privacitat

Política de privacitat

La pàgina web jocstaula.cat i firajoc.cat obté dades de caràcter personal, a través dels formularis de contacte de la pàgina web, d’aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari, així com a través de les cookies tècniques i de tercers que existeixen a la pàgina web. Tota aquesta informació tramesa a través dels formularis de contacte via web quedarà incorporada als sistemes d’informació de l’ASSOCIACIÓ CATALANA JOCS TAULA que compleixen les mesures de seguretat exigides per tal de garantir la confidencialitat, integritat , seguretat i recuperació de la informació.

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, aquesta informació s’utilitzarà per atendre’n petició d’informació o consulta.

Així mateix, si ens ho autoritzeu expressament, podem utilitzar la dada del vostre correu electrònic per fer-vos arribar informació de les nostres activitats i novetats de l’àmbit acadèmic i universitari.

Les vostres dades es conservaran de manera indefinida mentre vulgueu continuar rebent les nostres comunicacions. Sent el seu consentiment revocable, aquest podrà ser retirat en qualsevol moment a través del link que acompanya cada enviament per comunicar-nos la seva BAIXA, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@jocstaula.cat. Des d’aquell moment ja no rebrà cap comunicació per part nostra.

La base jurídica per a aquest tractament és, doncs, el consentiment que ens presta a través de l’acceptació d’aquesta Política de privadesa.

No es procedirà a la comunicació ni cessió de les seves dades, excepte a qualsevol organisme públic que per llei ho sol·licités, als proveïdors que presten servei de manteniment dels sistemes d’informació ia l’empresa contractada amb què mantenim el hosting de la pàgina web i del correu electrònic, amb els quals s’han subscrit els contractes oportuns per encàrrec de tractament.

Teniu dret a obtenir confirmació de si estem tractant les vostres dades personals; per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals (Dret d’Accés), teniu dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) o sol·licitar la vostra supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessàries, teniu dret a exercir la seva oposició al tractament de dades (Dret d’Oposició), a exercir el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, si escau. Tot això mitjançant correu electrònic a info@jocstaula.cat, de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 • Us informem també de la possibilitat que us assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.apdcat.cat, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA JOCS TAULA declara tenir implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit enviar qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual a través dels nostres formularis.

Així mateix, us informem que en cap cas serà objecte de decisions individuals automatitzades ni d’elaboració de perfils.

Aquesta declaració de privadesa es regeix per la Llei espanyola. Per tant, les parts se sotmeten, a la seva elecció, per resoldre conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

A més, us recordem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show